teknikjobb.se

Avdelningen för ekologisk hållbarhet

Vi söker en biträdande färdplaneledare tillika projekt- och processledare för projekttiden 1 oktober 2019 till 30 september 2021.

På avdelningen för ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret i Uppsala kommun arbetar vi med strategiska och övergripande hållbarhetsfrågor tillsammans med hela kommunens organisation och med samhället i övrigt. Som en del av kommunledningskontoret är vi med och leder, samordnar och utvecklar kommunens arbete med fokus på miljö. Vårt uppdrag är främst att identifiera och beskriva långsiktiga utmaningar för hållbar utveckling. I det arbetet ingår också att implementera nya arbetssätt och att vara med och utveckla och testa nya synsätt. Avdelningen leder kommunens samverkan i Uppsala klimatprotokoll. Klimatprotokollet med 37 medlemmar från näringsliv, akademi, och civilsamhället representerar en tredjedel av Uppsala sett till antal medarbetare. Protokollet startade 2010 och är centralt för kommunens klimatarbete.

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat (http://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/miljo-och-klimat/)
Här kan du läsa mer om Uppsala som klimatstad (http://www.uppsala.se/climatecity)
Här är Uppsala klimatprotokolls webbplats (http://klimatprotokollet.uppsala.se)

Uppsala ska vara ett fossilfritt och förnybart välfärdssamhälle år 2030 och vara klimatpositivt 2050. Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en klimatfärdplan för klimatmålen under en tvåårsprocess. Färdplanen blir en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen lokalt till 2030 och påbörjar arbetet med att formulera de strategier, innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. Projektet utgår från etablerad modellering av Uppsalas klimatpåverkan som vi fortsätter vidarutveckla. Nya banbrytande IT-verktyg för visualisering ska prövas för att öka medvetenheten och stimulera ett brett deltagande i såväl framtagandet som genomförandet av klimatfärdplanen.

Uppsala kommun med ett konsortium av universitet och företag, har blivit beviljade projektmedel inom ramen för Viable Cities, för att kunna utveckla klimatfärdplanen med full kraft. Projektet har startdatum 1 oktober. Klimatfärdplanen leds av kommunens klimatstrateg.

Ditt uppdrag
Ditt uppdrag blir att processleda och samordna färdplanearbetet till färdig klimatfärdplan samt projektleda projektet med de olika arbetspaketen och aktörer. Du arbetar nära färdplaneledaren och med övriga tjänster i projektet: modellerare, innovationsledare och samordnare för visualisering, samt med processledningen för Uppsala klimatprotokoll. Du ska planera och processleda workshopar och möten. Det kommer att vara vitt skilda grupper, från mindre grupper av specialister, till mellanstora grupper av generalister och ledningspersoner till möten med intresserade medborgare.
Du är projektledare för det sökta projektet, där du samordnar projektet från start till slut, med redovisningar och rapporter. Du kommer att tillsammans med klimatstrategen presentera för bland annat styrgrupp och referensgrupp. Du ansvarar för att sammanställa allt resultat till en färdig klimatfärdplan.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har utbildning inom hållbar utveckling med samhällsplanering. Du har mycket god erfarenhet inom processledning och gärna någon lämplig utbildnng inom detta. Arbetet kräver att du har erfarenhet av projektledning med agilt förhållningssätt i samhällsprojekt, samarbeten i nätverk eller liknande med många olika slags företag och organisationer samt flerårig erfarenhet av arbete med klimat-, miljö- eller energifrågor. Att du har utvecklad presentationsteknik samt goda muntliga och skriftliga kommunikationskunskaper på svenska och engelska är en förutsättning för arbetet.

Som person tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat samt har en god ledarskapsförmåga. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Vidare är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Dessutom är du en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera.

Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Hannes Vidmark, avdelningschef Ekologisk hållbarhet, 072-581 95 96 (fr o m 5 aug)
Björn Sigurdson, klimatstrateg Ekologisk hållbarhet, 076-110 42 67 (fr o m 12 aug)

Facklig företrädare:
Vision, 018-727 24 33

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och upphandling samt avdelningarna kvalitet och planering, utveckling och utredning, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Process- och projektledare, tillika biträdande klimatfärdplansledare

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2019-08-18

Ansök nu

Dela detta jobb