teknikjobb.se

Avdelningen mark och exploatering

Vill du leda stadsbyggnadsprojekt i en av Sveriges mest hållbara städer? Vi söker nu fler projektledare som vill utvecklas med oss!

I Uppsala välkomnar vi nyskapande stadsutveckling. Uppsala kommun leder arbetet med nya stadsdelar, stationsområden, spårväg och snabbcykelleder, rum för innovativa bostadsprojekt, för näringslivets utveckling, nya evenemangsarenor och samhällsservice. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för stadens utveckling. Uppsalas satsningar inom stadsutveckling, tillväxt och hållbarhet gör att staden fått utmärkelser som global klimatstad, Sveriges bästa cykelstad och Sveriges bästa stadskommun att leva och bo i.

Ditt uppdrag
Som projektledare för Uppsala kommuns stadsbyggnadsprojekt kommer du att leda och samordna projekt i nära samarbete med byggaktörer, konsulter och andra samhällsaktörer. Du är länken mellan planering och genomförande i ett nätverk av personer med olika kompetenser inom samhällsbyggnad och du kan arbeta både med att utveckla befintliga områden och att utveckla nya. Du möjliggör stadens utbyggnadstakt och säkrar framdrift genom att föra människor samman, hålla i projektens budget och arbeta aktivt med styrningen av projekten. Du företräder stadsbyggnadsförvaltningen i projekt du leder och du bereder underlag för beslut och överläggning i kommunstyrelsen och i stadsbyggnadsförvaltningens övriga utskott och nämnder.

I arbetet som projektledare förverkligar du kommunens högt ställda mål och visioner inom stadsbyggnad från idé till verklighet genom att bland annat:

• företräda Uppsala kommun som markägare genom att förhandla och träffa överenskommelser och avtal vid exploatering, köp, försäljning och upplåtelse av mark
• ta fram underlag till utredningar och göra ekonomiska analyser
• leda och arbeta med markanvisningar för att optimera utvecklingen av Uppsala kommuns mark

Din bakgrund
Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet inom samhällsbyggnad exempelvis inom exploatering, fastighetsutveckling, planering eller genomförande. Till våra större projekt söker vi även dig som har flerårig erfarenhet av projektledning eller andra strategiskt viktiga eller ledande roller i stora komplexa samhällsbyggnadsprojekt. Du behöver ha högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, exempelvis lantmäteri, samhällsplanering, fastighetsekonomi, infrastrukturplanering, fastighetsjuridik eller liknande. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning av projekt inom samhällsbyggnadssektorn.

Som person tar du ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat och är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du har god ledarskapsförmåga, kan skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och vill utveckla ditt ledarskap inom projekten. Vi ser också att du är kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har även en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar.

Upplysningar
Har du frågor angående tjänsterna eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta någon av oss:
Karl Ingelstam, enhetschef: 018-727 44 60
Anna Sander, enhetschef: 018-727 47 56
Dan Larsson, tf enhetschef: 018-727 45 32

Facklig företrädare:
Sampo Hinnemo, SACO, telefon 018-727 40 58

Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation
Välkommen till stadsbyggnadsförvaltningen. Här tar vi tillsammans ansvar för helheten i stads- och landsbygdsutvecklingen. Vi ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen och arbetar med strategisk planering, detaljplanering, bygglov och bostadsanpassning. Bland annat tar vi fram kommunens översiktsplan. Här kan du arbeta med frågor som rör mark och exploatering, plan och bygg, gata/park/natur samt idrott och fritid. Målet är att utveckla en attraktiv och hållbar kommun där nya kommuninvånare och företag vill etablera sig.

Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Logo

Projektledare inom stadsbyggnad

Företag Uppsala kommun
Ort
Utgår

2020-08-14

Ansök nu

Dela detta jobb