teknikjobb.se

Utredningsingenjör till enheten Strategisk planering

Företag VA SYD
Ort
Utgår

2020-03-15

Ansök nu

Utredningsingenjör till enheten Strategisk planering

Vill du vara med och säkerställa att VA-försörjningen fungerar även i framtiden, med större och tätare städer och med ett förändrat klimat? Vill du dessutom jobba med engagerade och kunniga kollegor i en verksamhet som strävar efter att leda utvecklingen för god vattenkvalitet både i dricksglaset och på badplatsen? Då kan du vara den vi söker!

Det här handlar jobbet om

Vatten och avlopp är en grundläggande del av ett fungerande samhälle. I takt med att städernas befolkning växer, våra ledningar blir äldre och miljökraven blir högre är det allt viktigare att vi har god kännedom om våra ledningar och en strategi för hur vi vill bedriva en effektiv och kvalitetssäkrad VA-verksamhet även i framtiden. Enheten Strategisk planering arbetar med utredningar och uppföljningar kopplade till VA-ledningsnätet. Dessa samlas i ett strategiskt planeringsunderlag som ligger till grund för Ledningsnätsavdelningens tioåriga investeringsplan. Det gäller både behovet av förnyelse och kapacitetsförbättringar på ledningsnätet, men också det långsiktiga arbetet gällande dagvattenkvalitet och utmaningarna i ett förändrat klimat. Som utredningsingenjör har du ansvar för att ta fram dessa utredningar, ofta med hjälp av kollegor och ibland även med stöd av konsult. Det kan handla om till exempel kapacitetsutredningar kopplade till tillskottsvatten, översvämningshistorik eller misstänkta felkopplingar där uppdraget är att ta fram konkreta förslag till förbättringsåtgärder. Arbetet bedrivs till allra största del på huvudkontoret vid Malmö C, men kan också innebära möten med våra hemkommuner, kundbesök eller enklare fältundersökningar. 

Enheten Strategisk planering består av 14 personer och tillhör Ledningsnätsavdelningen. Där arbetar idag omkring 60 personer med uppdrag att bygga ut, förnya, förbättra och dokumentera ledningsnätet och de öppna dagvattenanläggningarna i VA SYDs fem kommuner. En expansiv region kombinerat med strängare miljökrav och ett allt större ledningsnät och fler dagvattenanläggningar att förvalta gör att avdelningen arbetar intensivt på många fronter.

Vi erbjuder

Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt viktiga samhällsuppdrag. Du ges stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. 2018 och 2019 blev vi ett certifierat Great Place to Work® vilket innebär att VA SYD uppfattas som en mycket bra arbetsplats av våra anställda. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder bland annat flextid, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.

Vem är du?

Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du är utbildad ingenjör inom väg- och vatten, ekosystemteknik, samhällsbyggnad eller motsvarande. Som person är du drivande, lösningsorienterad, ansvarstagande och strukturerad. Du har god förmåga att professionellt och effektivt samarbeta med interna och externa aktörer. Eftersom en viktig del av arbetet är att förmedla resultatet av de utredningar du utfört eller beställt, är det viktigt att du är bra på att kommunicera på svenska, muntligt såväl som skriftligt.

Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!

Vilka är VA SYD?

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång dygnet runt året om, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval. 

Vi vill hjälpa till att rädda världen genom våra sex mål:

  • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
  • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
  • Vara en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
  • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
  • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
  • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025  

Övrig information

På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.

Referensnummer:
VASYD - 676
Län:
Skåne
Anställningstyp:
Tillsvidareanställning
Anställningsgrad:
Heltid
Sista ansökningsdag:
15-mars-2020
Arbetsplats/placeringsort:
Malmö
Kontaktperson:
Marianne Beckmann, Enhetschef

040-635 02 56

Dela detta jobb

Utredningsingenjör till enheten Strategisk planering

VA SYD